Vzdělávání


Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru.

Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově. Formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: tereza@ddkorkyne.cz nebo na tel. +420 721 629 962

V tomto roce bylo realizováno vzdělávání s následujícími tématy:

Vývojové mezníky v životě dítěte
Škola a dítě se specifickými potřebami
Komunikace v rodině
Potřeby dítěte – Jak poznáme, co dítě potřebuje?
Partnerství a vztahy našich dětí