Vím, kdo jsem


LD1Pomocí projektu “ Vím, kdo jsem “ chceme pomáhat dětem překonat traumata, která jim život v nefunkční rodině přinesl a tím posílit jejich osobní rozvoj a začlenění dětí do společnosti. Děti separované od rodičů mají problémy s identitou. Proto, aby děti dobře zvládly zpracovat traumata, která v rodině zažily a zároveň traumata ze separace, je nutné je terapeuticky ošetřit, aby mohly vyrůstat ve zdravě sebevědomého člověka. Projekt „Vím, kdo jsem“ pomáhá dětem pomocí terapeuticky zaměřených akcí a zážitkového pobytu zpracovávat tato témata.

Terapeutická činnost probíhá ve spolupráci s externí organizací Letní dům.

LOGO

Podporovatelem projektu “ Vím, kdo jsem“  je Nadace JaT.

Také si myslíte, že terapeutická činnost je pro naše děti důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962
tereza