Sociální služby

Soukromý dětský domov poskytuje od 1.1.2022 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Je určena rodinám s dítětem/dětmi do 26 let, které si nevědí rady s výchovou a vzděláváním dětí:

 • které se chystají na návrat dětí z náhradní rodinné péče
 • kterým hrozí odebrání dětí
 • které mají člena se zdravotním znevýhodněním
 • které již nejsou aktivními uživateli návykových látek
 • které procházejí změnou rodinné situace (rozvod, neočekávané těhotenství, vážné onemocnění, apod.)
 • dětem a mládeži ze sociálně problematického prostředí.

Služba je poskytována bezplatně.

Nabízíme:

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poradenství
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

KANCELÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Příkopy 5, 263 01 Dobříš

Kontakty:

Mgr. Denisa Strakulová – mobil: 737 063 086, mail: denisa@ddkorkyne.cz

Bc. Sabina Vlasatá – mobil: 601 568 866, mail: socprac@ddkorkyne.cz

Mgr. Hana Kolingerová – mobil 725 783 688, mail: case@ddkorkyne.cz

Provozní doba :

Pondělí: 8:00 -17:00, Středa: 9:00 – 18:00, Pátek: 8:00 – 10:00

Po předchozí domluvě i mimo stanovenou provozní dobu.

Soukromý dětský domov poskytuje od 1.1.2022 sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Zajišťujeme podporu dětem ve věku od 15 do 26 let, které vyrůstají v ústavním nebo náhradním rodinném prostředí.

Sociální rehabilitace je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Je určena dětem ve věku od 15 do 26 let věku,

 • které jsou negativně ovlivněny tím, že jejich vývoj probíhá v ústavním prostředí
 • které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí.

Služba je poskytována bezplatně.

Nabízíme:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím