Samostatně do života

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše -náctileté děti od 15 let. Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let.

Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv. case managera) intenzivně připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova.

V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec bežné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním. Chceme je do života vybavit stejně jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti.

Projekt bychom nemohli uskutečňovat bez podpory dárců a nadací. Náklady projektu nám pomáhá zaplatit Sociální fond Brdy-Vltava, Nadace J&T, Nadace člověk člověku, Nadační fond Albert, firma SKF a firma Kovobrasiv.

Díky neobyčejné štědrosti pana knížete Jerôma Colloredo-Mannsfelda a jeho manželky paní Livie jsme v roce 2020 převzali k užívání nové prostory na Dobříši, kde provozujeme dva tréninkové byty k nácviku samostatného bydlení dospívajících.

Také si myslíte, že je příprava dětí na samostatný život důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962, tereza