Samostatně do života

SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše -náctileté děti od 15 let. Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let.

Děti se s pomocí speciálního pracovníka (tzv.case managera) intenzivně připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova. V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Tyto činnosti se dějí nad rámec bežné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním. Chceme je do života vybavit stejně jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti.

Projekt bychom nemohli uskutečňovat bez podpory dárců a nadací. Náklady na provoz prostor nám pomáhá zaplatit Sociální fond Brdy-Vltava a nadace ČEZ pomáhá. Mzdu case managera hradíme ze sbírky nadace NROS – Pomozte dětem, z příspěvku Nadace Terezy Maxové dětem a z Nadačního fondu Albert.

Díky neobyčejné štědrosti pana knížete Jerôma Colloredo-Mannsfelda a jeho manželky paní Livie jsme pro účely převzali k užívání nové prostory na Dobříši. Naším cílem je otevřít zde v roce 2020 novou skupinu pro dospívající  a dva nové tréninkové byty.

Také si myslíte, že je příprava dětí na samostatný život důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962, tereza

Za podporu projektu děkujeme nadaci NROS – sbírka Pomozte dětem, Sociálnímu fondu Brdy-Vltava, Nadaci Terezy Maxové dětem, Nadačnímu fondu Albert a Nadaci ČEZ.

„Podpořeno z programu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.