Samostatně do života


SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše -náctileté děti od 15 let. Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 18 let.

Děti se s pomocí speciálního pracovníka intenzivně připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova. V rámci projektu naše náctileté „děti“ učíme pečovat samy o sebe, svou domácnost, hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Chceme je do života vybavit stejně jako děti vyrůstající v rodinách, tak aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe a začlenit se do společnosti.

Projekt samostatně do života se uskutečňoval v roce 2017 v prostorách pronajatého bytu v Dobříši. Nyní se realizuje v jedné rodinné skupině našeho dětského domova v samostatném domku.  

Za podporu projektu děkujeme nadaci NROS – sbírka Pomozte dětem, Sociálnímu fondu Brdy-Vltava, Nadačnímu fondu Albert a Nadaci ČEZ.

Také si myslíte, že je příprava dětí na samostatný život důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962

tereza