Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jitkab@ddkorkyne.cz nebo na tel. 727 815 690.


Milé přátelé, zveme Vás na aktuální vzdělávací akce s těmito tématy:

 

CELODENNÍ SEMINÁŘ

PRO PĚSTOUNY

SOBOTA   5. 6. 2021 

MÍSTO – Kancelář pro doprovázení pěstounských rodin, Příkopy, 263 01 Dobříš       

PRÁVNÍ ASPEKTY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Začátek semináře: 9:00, Konec semináře: 12:00

Lektoři: Mgr. Jiří Kapoun, Mgr. Daniel Hanuš 

Budeme se věnovat těmto tématům:

 • děti cizí státní příslušnosti v NRP
 • povinná účast pěstounů u soudu
 • spravování majetku dítěte v pěstounské péči
 • úmrtí biologických rodičů -dědické řízení
 • opatrovnictví, poručnictví -vysvětlení pojmů
 • další témata dle zájmu pěstoun

CESTA KE ZDRAVÉMU ÚSMĚVU

Začátek semináře: 13:0, Konec semináře: 16:00

Lektor: Jiřina Adamová, DiS

Dozvíte se základní informace týkající se vzniku kazu, zánětů dásní, paradontitidy. Zaměříme se na způsoby čištění zubů pro různé věkové kategorie, na vhodné pomůcky pro dentální hygienu a na prevenci.

REZERVACE Telefonní číslo: 727 815 690, jitkab@ddkorkyne.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Během seminářů bude zajištěno menší občerstvení.

Rezervace je závazná.


VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY

18.6. – 20.6.2021

MÍSTO Hrachov 15, 262 56 Svatý Jan

19.6. 2021 O ČEM A JAK MLUVIT S DÍTĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Začátek semináře: 9:00, Konec semináře: 17:00

Lektor: Mgr. Petra Priknerová – supervizor a terapeut

Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje práci s lidmi, které potkali v životě těžké situace, prožívají nepříjemné emoce nebo mají problémy ve vztazích se svými blízkými. V současnosti pracuje v organizaci poskytující terapeutickou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

Seminář bude zaměřen na otázky v oblasti:

 • zvládání a řešení složitých situací, s kterými se pěstouni běžně setkávají např. posměch v dětském kolektivu, šikana, puberta,…
 • komunikace se školou
 • zpracování tématu biologická rodina
 • komunikace o citlivých tématech mezi pěstounem a dítětem

20.6. 2021 VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Začátek semináře: 9:00 , Konec semináře: 12:30

Lektor: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – speciální pedagog

V současnosti pracuje na katedře speciální pedagogiky, PedF UK Praha. Je velmi známou osobností českého školství, konkrétně jako místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Seminář bude zaměřen na otázky v oblasti:

 • školní docházka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • motivace ke školním povinnostem
 • posilování silných stránek dětí
 • spolupráce se školou

REZERVACE Telefonní číslo:735 171 848, jana@ddkorkyne.cz

Rezervace je závazná.

Příjezd je možný již v pátek 18. 6. od 17:00. Večer bude promítán tematický film spojený s diskusí. Během semináře bude zajištěné menší občerstvení, hlídání dětí (po domluvě) a ubytování.

Celkem 14 hodin vzdělávání.


Dále Vás srdečně zveme na naše KLUBY:

10.6. 17,00h – 18,30h – Klub dlouhodobých pěstounů – téma: Dospívání, zletilost a odchod dětí z PP, práva a povinnosti s tím spjaté

16.6. 9,00h – 11,00h – Klub přechodných pěstounů – téma: Profesionalita pěstouna