Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jana@ddkorkyne.cz nebo na tel. 735 171 848.


Milé přátelé, zveme Vás na podzimní vzdělávací akce:

3.10. 2020    BEZ VZTAHU NELZE VYCHOVÁVAT

seminář pro dlouhodobé pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

lektor: Mgr. Lucie Salačová (metodička NRP, lektorka seminářů na podporu rodinných vztahů a péče o děti)

celkem 8h vzdělávání, 9.00-17.00h v prostorách organizace (Dobříš, Příkopy 5)

23.-25. 10. 2020    VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY

lektoři:

Mgr. Petra Priknerová (speciální pedagožka a psychoterapetuka)

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)

celkem 16h vzdělávání, V Dobříši

21.11. 2020   PRÁVNÍ ASPEKTY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

seminář pro dlouhodobé pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

lektoři: Mgr. Jiří Kapoun a Mgr. Daniel Hanuš

celkem 4h vzdělávání, 8.30-12.00 v prostorách organizace (Příkopy 5)


Co jsme realizovali v roce 2019:

 1. 10. 2019   téma VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI s paní Petrou Priknerovou
 1. 11. 2019  téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY V PŘECHODNÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČI s paní Alžbětou Hláskovou
 1. 2019  Téma: Výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči

Lektor – Mgr. Ivana Vlachová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

Mgr. Eva Valentová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

 1. 2019 – 22. 9. 2019 – Víkendové vzdělávání v Hrachově

Lektor – Mgr. Veronika Hofrová – psycholog, vedoucí pracoviště pro náhradní

rodinnou péči STROP o.p.s.

Mgr. Danka Pukancová – sociální pracovník na přípravu, doprovázení, pomoc a

podporu pěstounských rodin

 1. 2019 – Téma: Aktuální otázky v PPPD a právní minimum

Lektor –  Alžběta Hlásková – průkopnice pěstounské péče na přechodnou dobu,

zkušenosti z oblasti neurobiologického vývoje dětí, správné manipulaci s kojenci,

relaxaci pěstounů a hravým formám učení.

Pravidelné kluby pro přechodné pěstouny:

 1. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 2. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 3. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 4. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 5. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 6. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 7. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30

10.2.2019   Seminář první pomoci