Vzdělávání

Milé přátelé, zveme Vás na zajímavé podzimní semináře:

19. 10. 2019
téma VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI s paní Petrou Priknerovou

5. 11. 2019
téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY V PŘECHODNÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČI s paní Alžbětou Hláskovou


2.5.2019 Nabídka školení a akcí pro pěstouny

 • 6. 2019 – Téma: Výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči

           Lektor – Mgr. Ivana Vlachová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

Mgr. Eva Valentová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

 Kde: Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš od 9:00 – 17:00 hodin.

Celkem 8 hodin vzdělávání.

 • 9. 2019 – 22. 9. 2019 Víkendové vzdělávání v Hrachově

            Lektor Mgr. Veronika Hofrová – psycholog, vedoucí pracoviště pro náhradní
rodinnou péči STROP o.p.s.

Mgr. Danka Pukancová – sociální pracovník na přípravu, doprovázení, pomoc a
podporu pěstounských rodin

            Kde: Školicí středisko D.I.SEVEN, Hrachov 15

Celkem 16 hodin vzdělávání.

 • 11. 2019 – Téma: Aktuální otázky v PPPD a právní minimum

Lektor –  Alžběta Hlásková – průkopnice pěstounské péče na přechodnou dobu,
zkušenosti z oblasti neurobiologického vývoje dětí, správné manipulaci s kojenci,
relaxaci pěstounů a hravým formám učení.

 Kde: Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš od 9:30 – 17:30 hodin.

Celkem 8 hodin vzdělávání.

 • Pravidelné kluby pro přechodné pěstouny:
 1. 4. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 2. 5. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 3. 6. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 4. 9. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 5. 10. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 6. 11. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 7. 12. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30

V případě zájmu o seminář, nás neváhejte kontaktovat na telefonní číslo: 735 171 848 nebo na email: denisa@ddkorkyne.cz

 

10.2.2019   Nabízíme školení pro pěstouny!

Seminář první pomoci – 1.3.2019

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru.

Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově. Formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: tereza@ddkorkyne.cz nebo na tel. +420 721 629 962

V roce 2017 byly realizovány semináře s následujícími tématy:

Právní otázky pěstounské péče

Jak zvládnout odchody dětí z PP

Organizujeme také pravidelné setkávání pro pěstouny, kde mohou sdílet své otázky a zkušenosti.