Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: denisa@ddkorkyne.cz nebo na tel. 737 063 086.


Milé přátelé, zveme Vás na podzimní vzdělávací akce s těmito tématy:

– Bez vztahu nelze vychovávat (3.10.)
 
– O čem a jak mluvit s dítětem v náhradní rodinné péči (25.10.)
 
– Vzdělávání a výchova dětí se specifickými potřebami (26.10.)
 
– Právní aspekty pěstounské péče (21.11.)
 
– Cesta ke zdravému úsměvu – péče o zoubky (21.11.)
 
Těšíme se na Vás 🙂
 

Co jsme realizovali v roce 2019:

 1. 10. 2019   téma VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI s paní Petrou Priknerovou
 1. 11. 2019  téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY V PŘECHODNÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČI s paní Alžbětou Hláskovou
 1. 2019  Téma: Výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči

Lektor – Mgr. Ivana Vlachová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

Mgr. Eva Valentová – speciální pedagog ve středisku výchovné péče

 1. 2019 – 22. 9. 2019 – Víkendové vzdělávání v Hrachově

Lektor – Mgr. Veronika Hofrová – psycholog, vedoucí pracoviště pro náhradní

rodinnou péči STROP o.p.s.

Mgr. Danka Pukancová – sociální pracovník na přípravu, doprovázení, pomoc a

podporu pěstounských rodin

 1. 2019 – Téma: Aktuální otázky v PPPD a právní minimum

Lektor –  Alžběta Hlásková – průkopnice pěstounské péče na přechodnou dobu,

zkušenosti z oblasti neurobiologického vývoje dětí, správné manipulaci s kojenci,

relaxaci pěstounů a hravým formám učení.

Pravidelné kluby pro přechodné pěstouny:

 1. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 2. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 3. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 4. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 5. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30
 6. 2019 – Pastorační centrum sv. Tomáše od 16:00 – 18:00
 7. 2019 – Skřítkov od 9:30 – 11:30

10.2.2019   Seminář první pomoci