Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou účasti na klubech pěstounů a víkendových či jednodenních vzdělávacích seminářích.

Pokud není uvedeno jinak, kluby a vzdělávací akce se konají ve vzdělávací místnosti v přízemí na adrese Příkopy 5, Dobříš. V areálu je omezený počet parkovacích míst, parkovat lze i v přilehlých ulicích.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit program pro děti.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jitkab@ddkorkyne.cz nebo na tel. 727 815 690.


Vzdělávání pěstounů – Kluby pěstounů a vzdělávací semináře

Vyhrazujeme si právo změnit téma klubů a seminářů dle aktuální potřeby.

Plánované vzdělávání na listopad:

 11. 11. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 16.30 hod – 18.30 hod

  • Tématem našeho listopadového klubu bude téma „Jak zvládat péči o dítě v náročných situacích“, při pracovním vytížení, stresových situacích, v době lockdownu. Co znamená psychohygiena, co může pěstoun udělat pro sebe, aby zvládnul náročné situace při výchově dítěte v klidu a v pohodě.

16. 11. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9.00 hod – 11.00 hod

  •  Tématem našeho listopadového klubu bude téma „Jak zvládat péči o dítě v náročných situacích“, při pracovním vytížení, stresových situacích, v době lockdownu. Co znamená psychohygiena, co může pěstoun udělat pro sebe, aby zvládnul náročné situace při výchově dítěte v klidu a v pohodě.

20. 11. 2021 – celodenní seminář 9.00 hod – 17.00 hod

  • dopoledne „Jak mluvit s dětmi o sexu“, lektorka Mgr. Eva Nováková
  • odpoledne „Jak poskytnout první pomoc dětem“, Červený kříž Příbram
  • více informací zde

Plánované kluby na prosinec:

 9. 12. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 16.30 hod – 18.30 hod 

  • Tématem našeho prosincového klubu bude téma „Důležitost budování tradic a rituálů v rodinách“. Důležitost prohlubování vztahů v rodině a upevňování vztahů prostřednictvím společných rodinných tradic a zvyků. Možnost klubu vánočního tvoření spolu s dětmi.

15. 12. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9.00 hod – 11.00 hod

  • Tématem našeho prosincového klubu bude společné zamyšlení nad významem biologické rodiny pro dítě, důležitost budování tradic a rituálů v náhradních rodinách. Vztahy v rodině, rozdílné zvyky.