Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou víkendových setkání či formou jednodenního vzdělávání.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit i program pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jitkab@ddkorkyne.cz nebo na tel. 727 815 690.


Vzdělávání pěstounů – Kluby pěstounů rok 2021

Kluby pěstounů probíhají v příjemné atmosféře v prostorách naší doprovodné kanceláře Příkopy 5, Dobříš.

Svou účast na Klubu prosím vždy potvrďte minimálně 2 dny před plánovaným termínem!

Vyhrazujeme si právo změnit téma Klubů dle aktuální potřeby.

 

Plánované kluby na září: 

 1. 9. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 17 hod – 18.30 hod
 • Tématem našeho zářijového klubu bude téma „Školní zralost“, nástup dětí do MŠ, ZŠ, SPŠ – přestupy do nové školy. Jak mohu pomoci dítěti s vyrovnáváním se ze změnou prostředí, jaká je úloha školního výchovného poradce.

 

 1. 9. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9 hod – 11 hod
 • Tématem našeho zářijového klubu bude „Profesionalita pěstouna“. Jakými způsoby se může pěstoun vzdělávat, jaké jsou nároky na péči PP, jaké jsou nejčastější potíže při péči o svěřené děti a jejich možné řešení (např. komunikace s biolog.rodinou, péče o dítě se specifickými potřebami).

 

Plánované kluby na říjen: 

 1. 10. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 17 hod – 18.30 hod
 • Tématem našeho říjnového klubu bude „Nastavení hranic při výchově dětí v NRP“. Řešení konfliktů, téma odměn a trestů, motivace dětí.
 1. 10. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9 hod – 11 hod

 Tématem našeho říjnového klubu bude „Podpora při péči o svěřené děti“. Na koho se můžu obrátit při řešení vzniklých situacích, kdy je čas vyhledat odborníka. Jaké jsou dostupné služby v místě bydliště.

  

Plánované kluby na listopad:

 11. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 17 hod – 18.30 hod

Tématem našeho listopadového klubu bude téma „Jak zvládat péči o dítě v náročných situacích“, při pracovním vytížení, stresových situacích, v době lockdownu. Co znamená psychohygiena, co může pěstoun udělat pro sebe, aby zvládnul náročné situace při výchově dítěte v klidu a v pohodě.

 

 1. 9. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9 hod – 11 hod

 Tématem našeho listopadového klubu bude téma „Jak zvládat péči o dítě v náročných situacích“, při pracovním vytížení, stresových situacích, v době lockdownu. Co znamená psychohygiena, co může pěstoun udělat pro sebe, aby zvládnul náročné situace při výchově dítěte v klidu a v pohodě.

 

Plánované kluby na prosinec:

 12. 2021 – klub pro dlouhodobé pěstouny 17 hod – 18.30 hod 

 • Tématem našeho prosincového klubu bude téma „Důležitost budování tradic a rituálů v rodinách“. Důležitost prohlubování vztahů v rodině a upevňování vztahů prostřednictvím společných rodinných tradic a zvyků. Možnost klubu vánočního tvoření spolu s dětmi.
 1. 9. 2021 – klub pro přechodné pěstouny 9 hod – 11 hod
 • Tématem našeho prosincového klubu bude společné zamyšlení nad významem biologické rodiny pro dítě, důležitost budování tradic a rituálů v náhradních rodinách. Vztahy v rodině, rozdílné zvyky.

 

 

 

Již proběhlo: 

 1. 6. 2021 – Klub pěstounů na téma Zletilost dítěte (pro dlouhodobé pěstouny)
 • Příprava dítěte na osamostatňování
 • Nárok na dávky pěstounské péče, pokud dítě studuje i po dosažení zletilosti
 1. 6. 2021 – Klub pěstounů na téma Proces osvojení dítěte – pohled z druhé strany (pro přechodné pěstouny)
 • Klubem Vás provede Mgr. Tereza Landová ze Střediska náhradní rodinné péče

Anotace: „Vidím cíl, tak blízko a přece tak daleko. Léta touhy, očekáván a ztrát. Tolik bolesti, naděje a zklamání. A teď naděje, že konečně, snad budeme rodina. Budu máma, táta. Ale budu opravdu? Vždyť mámu má, jednu co  porodila a druhou co se o dítě  teď stará a miluje ho. A zase obavy, co když mě nepřijme, vždyť neumím být mámou, všichni mě hodnotí, čekají na mé chyby. Selžu, zase. Mám strach a musím ho dobře skrývat.“ 

Přijďte  spolu s námi prozkoumat prožívání, pocity a očekávání budoucích  rodičů  dětí, o které jim dočasně pečujete. Pojďme se chvíli projít v jejich botách, abychom lépe porozuměli jejich chování, nárokům a reakcím a mohli tak lépe připravit dítě na přechod do nové rodiny.

 

 

CELODENNÍ SEMINÁŘ

PRO PĚSTOUNY

SOBOTA   5. 6. 2021 

MÍSTO – Kancelář pro doprovázení pěstounských rodin, Příkopy, 263 01 Dobříš       

PRÁVNÍ ASPEKTY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Začátek semináře: 9:00, Konec semináře: 12:00

Lektoři: Mgr. Jiří Kapoun, Mgr. Daniel Hanuš 

Budeme se věnovat těmto tématům:

 • děti cizí státní příslušnosti v NRP
 • povinná účast pěstounů u soudu
 • spravování majetku dítěte v pěstounské péči
 • úmrtí biologických rodičů -dědické řízení
 • opatrovnictví, poručnictví -vysvětlení pojmů
 • další témata dle zájmu pěstoun

CESTA KE ZDRAVÉMU ÚSMĚVU

Začátek semináře: 13:0, Konec semináře: 16:00

Lektor: Jiřina Adamová, DiS

Dozvíte se základní informace týkající se vzniku kazu, zánětů dásní, paradontitidy. Zaměříme se na způsoby čištění zubů pro různé věkové kategorie, na vhodné pomůcky pro dentální hygienu a na prevenci.

REZERVACE Telefonní číslo: 727 815 690, jitkab@ddkorkyne.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Během seminářů bude zajištěno menší občerstvení.

Rezervace je závazná.


VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY

18.6. – 20.6.2021

MÍSTO Hrachov 15, 262 56 Svatý Jan

19.6. 2021 O ČEM A JAK MLUVIT S DÍTĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Začátek semináře: 9:00, Konec semináře: 17:00

Lektor: Mgr. Petra Priknerová – supervizor a terapeut

Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje práci s lidmi, které potkali v životě těžké situace, prožívají nepříjemné emoce nebo mají problémy ve vztazích se svými blízkými. V současnosti pracuje v organizaci poskytující terapeutickou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

Seminář bude zaměřen na otázky v oblasti:

 • zvládání a řešení složitých situací, s kterými se pěstouni běžně setkávají např. posměch v dětském kolektivu, šikana, puberta,…
 • komunikace se školou
 • zpracování tématu biologická rodina
 • komunikace o citlivých tématech mezi pěstounem a dítětem

20.6. 2021 VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Začátek semináře: 9:00 , Konec semináře: 12:30

Lektor: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – speciální pedagog

V současnosti pracuje na katedře speciální pedagogiky, PedF UK Praha. Je velmi známou osobností českého školství, konkrétně jako místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Seminář bude zaměřen na otázky v oblasti:

 • školní docházka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • motivace ke školním povinnostem
 • posilování silných stránek dětí
 • spolupráce se školou

REZERVACE Telefonní číslo:735 171 848, jana@ddkorkyne.cz

Rezervace je závazná.

Příjezd je možný již v pátek 18. 6. od 17:00. Večer bude promítán tematický film spojený s diskusí. Během semináře bude zajištěné menší občerstvení, hlídání dětí (po domluvě) a ubytování.

Celkem 14 hodin vzdělávání.