Vzdělávání

POMÁHÁME PĚSTOUNŮM SE VZDĚLÁVAT

Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je jednou z povinností pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně. Na základě vaší poptávky jsme připravení zajistit vzdělávání na míru. Vzdělávání je možné realizovat individuálně či skupinově, formou účasti na klubech pěstounů a víkendových či jednodenních vzdělávacích seminářích.

Pokud není uvedeno jinak, kluby a vzdělávací akce se konají ve vzdělávací místnosti v přízemí na adrese Příkopy 5, Dobříš. V areálu je omezený počet parkovacích míst, parkovat lze i v přilehlých ulicích.

Během vzdělávání jsme schopni zajistit program pro děti.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: jitkab@ddkorkyne.cz nebo na tel. 727 815 690.

Pravidla pro konání vzdělávacích akcí si můžete přečíst zde.


Vzdělávání pěstounů – Kluby pěstounů a vzdělávací semináře

Vyhrazujeme si právo změnit téma klubů a seminářů dle aktuální potřeby.

20. 4. 2022 Nabízíme nové semináře pro naše pěstouny:
 
Celodenní seminář sobota 7.5.2022 v Dobříši s tématy:
KYBERŠIKANA – od 9.00
JAK MLUVIT S DĚTMI O SEXU II. od 13.30
 
Víkendový dvoudenní seminář 11.6.2022 – 12.6.2022 v rekreačním středisku Stará Živohošť
– sobota 9 – 17 hodin, s tématem TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ A IDENTITA
– neděle 8. 30 – 15. 30 hodin, s tématem DOROZUMÍVÁNÍ SE S RESPEKTEM
 
Rezervace na telefonním čísle: 727 815 690 nebo mailu jitkab@ddkorkyne.cz
Během seminářů bude zajištěno hlídání dětí a menší občerstvení.