Pěstounská péče

Jednou z možností pro děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině, je náhradní rodinná péče. Soukromý dětský domov SOS 92 Korkyně, z. ú., nabízí pomoc a podporu pro pěstounské rodiny, osvojitele, odborné pracovníky, kteří s nimi pracují, a v neposlední řadě pro děti samé.

Pro tyto činnosti jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Co nabízíme?

  • Doprovázení pěstounských rodin, probíhající formou klíčového pracovníka, který s vámi prochází důležitá období v životě vaší rodiny. Doprovázení probíhá minimálně 1x za dva měsíce.
  • Podporu pěstounských rodin, kdy Vám rádi zodpovíme Vaše otázky, se kterými si nevíte rady.  – jaká jsou vaše práva a povinnosti vůči svěřenému dítěti, jakou máte možnosti  finanční podpory pro dítě, o které pečujete.
  • Asistované kontakty mezi dítětem a jeho rodiči.
  • Vzdělávání – máme zkušený tým odborníků, kteří jsou připraveni zodpovědět otázky ve výchově dítěte, právní otázky, otázky týkající se zdravotního stavu, školní zralosti, specifických poruch učení a řadu dalších.
  • Pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny – většinou 1. pondělí v měsíci. Setkáváme se nad různými tématy, která Vás zajímají.
  • Minimálně 1x do roka organizujeme odlehčovací pobyt pro děti z pěstounských rodin.

Kontaktujte nás:

Tereza Jandová

Tereza@ddkorkyne.cz nebo na tel. +420 721 629 962