Obstojím i sám!


fotka č.9

Projekt pro naše dospělé (18+) klienty, které chceme před opuštěním domova individuálně připravit na samostatný život.

Děje se tak díky individuálnímu plánování se zacílením na témata jako jsou: péče o moji osobu, péče o domácnost, já moje povinnosti, hospodaření s penězi, moje pracovní zařazení, komunikace. Druhým pilířem projektu je ubytování klientů v bytech mimo dětský domov, kde mají příležitost zkoušet si život nanečisto.

Tento projekt finančně podporuje Sociální fond Brdy Vltava, Nadace JaT, a byty k užívání poskytly město Nový Knín a firma D.I.Seven.

di_seven

Také si myslíte, že je příprava dětí na samostatný život důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962
tereza