O nás


Naše historie

fotka č.2Provoz dětského domova jsme zahájili v říjnu roku 1992 jako první nestátní zařízení tohoto typu v České republice. Naše vize byla jasná. Vybudovat bezpečné zázemí pro děti s nařízenou ústavní výchovou, kde by se cítily „doma“. Takové zázemí u nás na počátku našlo 20 dětí od tří do více než osmnácti let. Děti rostly a rostly. Do dnešních dnů opustilo domov více než třicet dětí. Většina se do domova pravidelně vrací, leckdy už s vlastními dětmi.

Současnost

Fotka č.3V současné době žije v našem domově 20 dětí ve věku od 8 do 20 let. Jsou rozděleny do 3 skupin, obýváme dva rodinné domy a jeden byt v Dobříši. Pro naše dospělé máme k dispozici dva byty – garsonky pro nácvik samostatného bydlení. Děti navštěvují různé základní školy, SŠ a OU v okolí (Dobříš, Mníšek pod Brdy, Příbram, apod.). S dětmi je v domě (bytě) 1 vychovatel, který se skupinou tráví vždy tři dny.

Naše filozofie

fotka č.4 Základem našeho přístupu je respekt k dítěti jako jedinečné osobnosti a přijetí jeho rodiny jako součásti jeho života. Dítě je u nás na prvním místě. Každé rozhodnutí týkající se dětí posuzujeme z hlediska jejich individuálních zájmu a jejich potřeb.
Jsme přesvědčeni, že udržení a podpora vazeb našich dětí s jejich blízkými, vede ke zmírňování negativních dopadů ústavní výchovy. Z toho důvodu je náš sociální pracovník v pravidelném osobním kontaktu s rodiči našich dětí. Pomáhá jim budovat a rozvíjet rodičovské dovednosti a podporuje dobré aspekty vztahu mezi nimi a jejich dětmi.
Nevystavujeme děti nestandardním životním situacím, jako je například aktivní účast na propagační akci domova či účast na předávání sponzorských darů. Tyto situace do života dětí nepatří. Chráníme jejich soukromí a osobní údaje. Proto na našich webových stránkách a propagačních materiálech nenajdete jména a fotografie dětí v současnosti umístěných v dětském domově. Veřejně přístupné fotografie jsou obvykle staršího data, zveřejněné se souhlasem nyní již dospělých klientů našeho domova.
Od našich pracovníků vyžadujeme kvalifikovaný a profesionální přístup. Sledujeme nové poznatky týkající se péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a zohledňujeme je v procesu zvyšování kvality našich služeb.

Náš relax

fotka č.5Naše děti mají mnoho rozličných zájmu. Každého z nich podporujeme v tom, co má rád, po čem touží a v čem se cítí dobře. Našli byste u nás fotbalisty, floorbalisty, tanečnice hip-hopu, zručné výtvarnice. Děti navštěvují kroužky ve školách a volnočasových organizacích, vždy mimo dětský domov.
Prázdniny trávíme v rodinách, na táborech s pionýrskou skupinou SOSNA Praha 8, nebo na horské chatě na Kvildě, zapůjčenou od manželů Vintnerových. Tam je moc fajn. V zimě se tam vypravujeme lyžovat. A tak je většina dětí zdárně lyžujících nebo snowbordujících.

Naše kasička

Soukromá školská zařízení, jako je to naše, nedostávají žádné veřejné prostředky na investiční náklady. Znamená to pro nás, že například na vymalování budovy, její vybavení, rekonstrukce a v neposlední řadě pro nás tak důležité automobily aj. musíme získávat peníze z jiných zdrojů. Proto jsme závislí na podpoře lidí a firem, kteří věří naší práci. Bez nich bychom nemohli dětem poskytovat to, co potřebují. Proto děkujeme všem těm, kteří nám pomáhají.

Přehled možností, jak nás podpořit, najdete zde.

Prospěch rodiny a dítěte jsou dvě strany jedné mince a musí být o ně pečováno společně.“ John Bowlby.