Naše projekty


Díky laskavé podpoře našich dárců a podporovatelů se nám daří realizovat projekty spojené s naší filozofii a záměrem v péči o děti umístěné mimo rodičovskou péči.
V současné době realizované projekty:

Samostatně do života

Hlavní náplní tohoto našeho projektu je příprava dětí na samostatný život již před dovršením 18 let, případně do dokončení studia (maximálně do 26 let).

Projekt samostatně do života s dobrou šancí byl v roce realizován v období od 1. 1. do 31. 12. 2017 v prostorách pronajatého bytu v Dobříši.

Projekt byl rozdělen na dvě části, které probíhaly paralelně. 1. bylo umístění 4 členné skupiny dospívajících chlapců do panelákového bytu v běžné zástavbě ve městě Dobříš. Tato skupina byla oddělena od skupin v dětském domově a fungovala vlastním životem s cílem připravit chlapce na reálný život za zdí dětského domova. Chlapci si s pomocí vychovatele nakupovali, vařili, prali, starali se o domácnost.

Za podporu projektu děkujeme Nadaci Jistota – Komerční banka.

I já mám mámu

Jedná se projekt, který je v zařízení realizován již od roku 2009. Projekt je zaměřený na podporu a udržení vazby mezi rodičem a dítětem v našem zařízení. Podstatou projektu je rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka, který rodinám pomáhá s vytvářením bezpečného prostoru pro jejich děti. Snaží se o co nejčetnější smysluplný kontakt mezi dítětem a jeho rodinou, mapuje možné zdroje i v širší rodině a pomáhá rodinám s převzetím dítětem do své péče. Součástí práce s rodinou se staly rodinné konzultace s rodiči umístěných dětí v našem zařízení, pořádáme společné akce pro rodiče a děti a snažíme se práci v projektu stále zdokonalovat.

Díky tomuto projektu se podařilo navrátit zpět do rodin již 5 klientů našeho DD.

Podporovatelem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem.

Obstojím i sám!

Cílem projektu je individuální příprava dospělých klientů v zařízení na samostatný život. Děje se tak díky individuálnímu plánování se zacílením na témata jako jsou: péče o moji osobu, péče o domácnost, já a moje povinnosti, hospodaření s penězi, moje pracovní zařazení, komunikace. Druhým pilířem projektu je ubytování klientů ve bytech mimo dětský domov, kde mají příležitost zkoušet si život nanečisto.

Podporovatelem projektu jsou Nadace Terezy Maxové dětem, firma D.I.Seven a město Nový Knín.

S výučním listem to půjde lépe

Cílem projektu je podpora vzdělávání dětí, které získávají odbornou kvalifikaci ve středních odborných učilištích. Projekt umožňuje dětem studovat obor, který si vybraly, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho dokončení. Vybraná SOU často nejsou v dojezdové vzdálenosti od Korkyně a je nutné, aby děti byly na internátě. Kvalifikací v oboru se zvýší jejich možnost uplatnění na pracovním trhu po opuštění dětského domova a zapojení se do společnosti. Budou mít větší šanci získat zaměstnání a bydlení, čímž se sníží riziko jejich selhávání v budoucnosti.

Podporovatelem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem a Nadační fond Albert.

Volný čas nejen u televize

Cílem projektu je rozšířit dětem nabídku aktivního trávení volného času a ne pouze pasivně sledovat televizi nebo hrát hry na PC. Projekt je vede k tomu, aby pečovaly o své zdraví, o svoje tělo a zároveň se naučily využívat sportu, výletů a jiných činností jako jedné z možností relaxace a odreagování. Děti při různých aktivitách získají pozitivní zážitky a věříme, že se k nim budou i v budoucnu vracet a některé přetrvají až do jejich dospělosti.

Podporovatelem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem.

Hurá na hory

Projekt „Hurá na hory“  má umožnit dětem z Dětského domova Korkyně strávit jarní prázdniny na horách .Týdenní pobyt na horském vzduchu je pro děti velkým přínosem v poznání nových míst a nových zkušeností, zdravého životního stylu a také získají nové sociální dovednosti. Dochází k upevnění a zlepšení sociálních vazeb mezi dětmi navzájem. Pro nové děti je to často první pobyt na horách a první zážitky ze zimních sportů.

Projekt je podporován ING BANK FONDEM NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM.

Vím, kdo jsem

Pomocí projektu “ Vím, kdo jsem “ chceme pomáhat dětem překonat traumata, která jim život v nefunkční rodině přinesl a tím posílit jejich osobní rozvoj a začlenění dětí do společnosti. Děti separované od rodičů mají problémy s identitou. Proto, aby děti dobře zvládly zpracovat traumata, která v rodině zažily a zároveň traumata ze separace, je nutné je terapeuticky ošetřit, aby mohly vyrůstat ve zdravě sebevědomého člověka. Projekt „Vím, kdo jsem“ pomáhá dětem pomocí terapeuticky zaměřených akcí a zážitkového pobytu zpracovávat tato témata.

Terapeutická činnost probíhá ve spolupráci s externí organizací Letní dům.

Podporovatelem projektu “ Vím, kdo jsem“  je Nadace ČEZ a GE Money.

 

V případě zájmu o více informací o jednotlivých projektech nás bez váhání kontaktujte.