Naše projekty


Díky laskavé podpoře našich dárců a podporovatelů se nám daří realizovat projekty spojené s naší filozofii a záměrem v péči o děti umístěné v našem domově.

Dlouhodobě realizujeme tyto projekty:

Samostatně do života

Samostatně do života je projekt pro naše -náctileté děti. Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením plnoletosti.

I já mám mámu

Projekt je zaměřený na podporu a udržení vazby mezi rodičem a dítětem v našem zařízení. Snaží se o nejčetnější smysluplný kontakt mezi dítětem a jeho rodinou, mapuje možné zdroje i v širší rodině a pomáhá rodinám s převzetím dítětem do své péče.

Volný čas nejen u televize

Cílem projektu je rozšířit dětem nabídku aktivního trávení volného času a ne pouze pasivně sledovat televizi nebo hrát hry na PC.

Hurá na hory

Projekt „Hurá na hory“  má umožnit dětem z dětského domova strávit jarní prázdniny na horách.

Vím, kdo jsem

Pomocí projektu “ Vím, kdo jsem “ chceme pomáhat dětem překonat traumata, která jim život v nefunkční rodině přinesl a tím posílit jejich osobní rozvoj a začlenění dětí do společnosti. Projekt pomáhá dětem pomocí terapeuticky zaměřených akcí a zážitkového pobytu zpracovávat tato témata.