Náhradní rodinná péče


Jednou z možností pro děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině je náheadní rodinná péče. Soukromý dětský domov SOS 92 Korkyně, o.p.s. nabízí pomoc a podporu pro pěstounské rodiny, osvojitele, odborné pracovníky, kteří s nimi pracují, a v neposlední řadě pro děti samé.

Pro tyto činnosti jsme získali pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Co nabízíme?

  • Doprovázení probíhá formou klíčového pracovníka, který s vámi prochází důležitá období v životě vaší rodiny. Doprovázení probíhá minimálně 1x za dva měsíce. Chystáte se přijmout dítě? Řešíte nějakou krizovou situaci?
  • Podporu pěstounských rodin. Máte otázky, se kterými si nevíte rady? Potřebujete si s někým vyjasnit, jaká jsou vaše práva a povinnosti vůči svěřenému dítěti? Potřebujete získat informace o možné finanční podpoře pro dítě, o které pečujete?
  • Asistované kontakty. Nevíte si rady s kontaktem mezi dítětem a jeho rodiči? Nevíte, kde kontakt uskutečnit?
  • Vzdělávání. Máme zkušený tým odborníků, kteří jsou připraveni zodpovědět otázky ve výchově dítěte, právní otázky, otázky týkající se zdravotního stavu, školní zralosti, specifických poruch učení a řadu dalších.
  • Pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny. A to vždy 1. pondělí v měsíci. Setkáváme se nad různými tématy, která vás zajímají.
  • Minimálně 1x do roka organizujeme odlehčovací pobyt pro děti z pěstounských rodin.