I já mám mámu


Jsme dětský domov, který chce být partnerem rodičů, jež se nedokáží nebo nemohou starat o své děti. Jsme dětský domov, který si stojí za tím, že dítě svou rodinu potřebuje a má na ni právo.

I JÁ MÁM MÁMU je projekt je zaměřený na podporu a udržení vazby mezi rodičem a dítětem v našem zařízení. Podstatou projektu je rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka, který rodinám pomáhá s vytvářením bezpečného prostoru pro jejich děti. Snaží se o nejčetnější smysluplný kontakt mezi dítětem a jeho rodinou, mapuje možné zdroje i v širší rodině a pomáhá rodinám s převzetím dítětem do své péče.

Sociální pracovník, který projekt realizuje, doplňuje práci vychovatele dětí, jehož kapacita tuto intenzivní sociální práci nemůže nabídnout (jeden vychovatel má na starosti 5-8 dětí v běžném provozu dětského domova).

Projekt v našem zařízení uskutečňujeme nepřetržitě již od roku 2009. Mzdové náklady na projekt jsou převážně hrazeny z grantových prostředků nadačních fondů. Díky Nadaci Terezy Maxové a Nadaci J&T jsme v projektu mohli pokračovat i v roce 2021.

Obecným cílem projektu je pomoci dítěti překonávat traumata, která mu separace od rodiny přináší, zprostředkovat dětem co nesmysluplnější kontakt s rodiči a reálný náhled na situaci v rodině, a zároveň pomoci rodičům dětí zlepšovat své rodičovské kompetence a sdílet péči o děti, řešit svoji stávající situaci dle svých možností s podporou různých organizací a být s dítětem v co nejužším kontaktu.

Úkoly sociálního pracovníka jsou především:

– zmapovat rodinnou situaci dítěte, které je umístěno do ústavní výchovy

– navázat kontakt s rodinou dítěte

– pomoci dítěti znát pravdivě svůj životní příběh a vyrovnat se s ním

– organizovat pravidelný a bezpečný kontakt dítěte s rodinou

– zapojit rodiče do péče o své děti, podpořit je v rodičovských kompetencích

– tam, kde je to možné, usilovat o navrácení dítěte zpět do rodiny.

Tento projekt finančně podporuje Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace člověk člověku a Nadační fond JaT.

NTM_A

Také si myslíte, že je práce s rodinami dětí důležitá? Pomozte nám v tomto projektu pokračovat. V případě zájmu tento projekt podpořit nás kontaktujte:

Tereza Jandová, ředitelka DD
tel.: 721 629 962
tereza