Doprovázení pěstounů


DOPROVÁZÍME PĚSTOUNY – DOHODY

Každá rodina, která uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, má nárok na doprovázení, pomoc a podporu. To probíhá tak, že se pravidelně (minimálně 1x za 2 měsíce) setkáváte s vaším klíčovým pracovníkem. S tím je možné konzultovat, sdílet, radit se nad vašimi zkušenostmi, trápeními a úspěchy, které vaše náhradní rodičovství provázejí. Pracovník pomáhá rodinám s vyřizováním žádostí od nadací pro zajištění podpory pro dítě (např.hrazení kroužků, sportovního vybavení, speciálních pomůcek aj.). Zprostředkujeme vám kontakt s dalšími odborníky (speciální pedagog, psycholog, etoped) přímo v naší kanceláři na Dobříši.

Máte zájem o uzavření dohody s naší organizací? Chcete se o této možnosti dozvědět více?

Kontaktujte nás 🙂

tereza@ddkorkyne.cz nebo na tel. +420 721 629 962

Vítáme Vás v naší nové dobříšské kanceláři pro doprovázení pěstounů !