Childhood links


logo fotka č.10 Mezinárodní projekt s 8 partnery ze Španělska, Itálie, České republiky, Francie a Slovenka. Cílem projektu je přenos inovativních metod, které jsou zaměřené na podporu a udržení vazeb a vztahů mezi dětmi v ústavní či pěstounské péči a jejich rodinami.
Cílem projektu je přenést metody, které používají zahraniční kolegové do našich podmínek a získat tak nástroje ke zlepšení a zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Tento projekt je financován evropskou unií. Dětský domov Korkyně je do projektu zapojen, není příjemcem dotace.